BersafarAPLIKASI ZAKAT – Dalam ajaran Islam, melakukan perjalanan (bersafar) memiliki keutamaan dan fadilah yang tinggi. Baik itu perjalanan untuk tujuan ibadah, pekerjaan, atau tujuan lainnya, bersafar telah ditekankan dalam Al-Quran dan hadis sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat spiritual dan kebaikan fisik. Mari kita telusuri lebih dalam tentang keutamaan dan fadilah bersafar berdasarkan Al-Quran dan hadis sahih.

Keutamaan Bersafar dalam Al-Quran:

Al-Quran menyebutkan berbagai keutamaan dan manfaat yang dapat diperoleh dari melakukan perjalanan:

Pengetahuan dan Tafakkur
“Dan apakah mereka tidak bepergian di bumi, lalu mereka mempunyai hati yang memahami dan telinga yang mendengar?” (Al-Hajj, 22:46) Ayat ini menekankan pentingnya perjalanan dalam meningkatkan pemahaman dan kepekaan spiritual seseorang terhadap ciptaan Allah.

Kerendahan Hati dan Pertimbangan
“Dan Dia menjadikan untukmu bintang-bintang yang menunjukkan jalan di lautan yang luas.” (An-Nahl, 16:16) Al-Quran menggambarkan bintang sebagai petunjuk bagi pelaut, menyoroti keajaiban dan kebesaran ciptaan Allah, yang dapat membangkitkan rasa kerendahan hati dan pengagungan pada-Nya.

aplikasi infaq

aplikasi galang dana

aplikasi zakat

Rasulullah SAW juga mengajarkan berbagai fadilah dan manfaat dalam melakukan perjalanan :

Pahala dan Pengampunan
Rasulullah SAW bersabda: “Siapa yang bersafar mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga.” (HR. Muslim) Hadis ini menunjukkan bahwa bersafar untuk tujuan mencari ilmu akan memberikan pahala besar dan membuka jalan menuju surga.

Pengampunan Dosa
– Rasulullah SAW bersabda: “Setiap langkah kaki seseorang yang menunaikan shalat di masjid memberinya satu kebaikan dan menghapuskan satu dosa, sedangkan yang berjalan menuju masjid memberinya satu kebaikan dan menghapuskan satu dosa.” (HR. Muslim) Ini menunjukkan bahwa setiap langkah dalam perjalanan untuk menunaikan ibadah akan dihitung sebagai kebaikan dan menghapuskan dosa.

aplikasi infaq

aplikasi galang dana

aplikasi zakat

Bersafar dalam Islam bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mendapatkan manfaat spiritual, pahala, dan pengampunan dosa. Al-Quran dan hadis menyebutkan berbagai keutamaan dan fadilah dalam melakukan perjalanan, baik untuk tujuan ibadah maupun tujuan lainnya. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap kesempatan untuk bersafar dengan niat yang tulus, sehingga kita dapat meraih manfaat spiritual dan kebaikan fisik dari perjalanan tersebut.

Berikut adalah doa naik kendaraan darat:

Subhaanalladzii sakhorolanaa hadza wamaa kunnaa lahu muqrininaa wa innaa ilaa rabbina lamunqolibuna. Allahumma innaa nasaluka fii safarina hadzal birro wattaqwa waminal ‘amali maa tardho. Allahumma hawwin ‘alainaa safarana hadzaa wathwi’anna bu’dahu. Allahumma antash shohibau fissafari wal khalifatu filahli. Allahumma innii a’uudzubika min wa’tsaaissafarii wakaabatilmandhori wasuuuilmunqolabi filmaali wal ahli.

Artinya: Mahasuci Allah yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya, sesungguhnya hanya kepada Rabb kami, kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridhai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah mudahkanlah perjalanan kami ini, dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rekan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan, dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga.” (Hadist HR Muslim)

aplikasi infaq

aplikasi galang dana

aplikasi zakat

Related Posts

Home
WA Admin
Paket